Skip to main content
Continurooster Continurooster

Continurooster

Continurooster en 'lunchtijd als onderwijstijd' en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Continurooster en ‘lunchtijd als onderwijstijd’

Op de schooldagen tot 14:30u. blijven alle kinderen blijven over. Bij een eerdere enquête gaf ruim 90% van de ouders de voorkeur voor het overblijven met vrijwillige overblijfmedewerkers.de huidige medewerkers. De leerkracht kan dan zelf lunchpauze nemen, waarbij meerdere medewerkers toezicht houden op het grote plein en het kleuterplein.

Op de Livingstoneschool is de lunchtijd van de leerlingen onderwijstijd. Dat wil zeggen dat het eten gecombineerd wordt met onderwijsactiviteiten die gerelateerd zijn aan vak- en ontwikkelgebieden binnen het basisonderwijs en verwoord zijn in deze schoolgids. Deze activiteiten dragen bij aan het behalen van de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs én onze visie op protestants-christelijk onderwijs. Leren en ontdekken zijn sociale processen waar kinderen op onze school op een goede manier leren samen spelen, leven en werken. Het samen eten en drinken is ook een sociaal proces dat hierbij past. We zijn een samenleving in het klein en dat betekent dat we ook als leerkracht met onze kinderen samen eten in het eigen klaslokaal.

De activiteiten tijdens de lunch zijn een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod. Uiteraard zijn de activiteiten van dien aard dat ze goed te combineren zijn met het eten.

Buitenschoolse opvang voor- en na schooltijd (BSO)

Verschillende centra bieden buitenschoolse opvang aan. Kinderen gaan hiervoor naar een locatie buiten school. Ook op de Livingstoneschool vindt opvang plaats. Deze opvang wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra 'De Avonturiers'. Op school zijn meerdere lokalen ter beschikking gesteld voor de opvang van onze leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De voorschoolse opvang start om 7:30 uur.

De naschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden en is open tot 18:30 uur. Vakantie-opvang is mogelijk van 07.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school is de BSO geopend. Op school is een folder verkrijgbaar waar u meer informatie kunt vinden over de BSO. U kunt ook mailen naar avonturiers@quadrantkindercentra.nl.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact