Skip to main content

Medezeggenschapsraad

In de MR zitten ouders en leerkrachten die samen meedenken over het beleid
van de school. Zaken die besproken worden zijn de hoogte en de besteding
van de vrijwillige ouderbijdrage, het vaststellen van de onderwijstijd, het
vaststellen van het schoolplan en het zorgplan, de invulling van het
schoolreisje, de verkeersveiligheid rond de school en bijvoorbeeld het
pestprotocol. Vaak heeft de MR een adviserende rol maar het komt ook voor
dat de MR een beslissende rol heeft. De ouders van de MR vinden het belangrijk
om te weten wat er speelt onder de ouders omdat we alle ouders van de
school vertegenwoordigen. U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar
mr.livingstone@cnsgouda.nl