Skip to main content
Aanmelden Aanmelden

Aanmelden

Home  › ... Aanmelden

Aanmelden Livingstoneschool

Ouders/verzorgers die hun kind(eren) bij de Livingstoneschool willen aanmelden, kunnen een afspraak maken met de directeur voor een oriënterend gesprek, zie contact. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de Livingstoneschool en de inhoud van ons onderwijs. Ook een ‘rondleiding’ behoort daartoe, zodat een duidelijker beeld ontstaat omtrent het schoolgebouw en de verschillende activiteiten binnen de groepen.  
Bij het aanmelden van een eerste kind uit het gezin adviseren we om rond het tweede levensjaar te starten met deze procedure.

Als ouders voorkeur hebben voor de Livingstoneschool en daarmee de protestants-christelijke identiteit van de school respecteren, vullen zij een aanmeldformulier in en ondertekenen ze de schoolovereenkomst. Wij verwerken de gegevens, waarna de ouders een bevestiging van de inschrijving per mail ontvangen.

Bij het aanmelden van een tweede kind (rond de leeftijd van tweeënhalf jaar) is er geen oriënterend gesprek meer nodig en hoeft u enkel het aanmeldformulier in te vullen en te retourneren via administratie.livingstone@cnsgouda.nl

 

Aanmeldformulier

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact