Skip to main content

Continurooster

Buitenschoolse opvang en continurooster:

Continurooster: Vorig schooljaar is, na een ouderraadpleging waarbij 80% zich uitspraak voor een continurooster, besloten door de directie en ingestemd door de MR, dat de Livingstonschool met ingang van het schooljaar 2021-2022 over gaat tot een continurooster. Bij de keuze voor het continurooster is door u gekeken naar het belang van de kinderen: velen van u hebben aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar het continurooster vanwege de rust die het de kinderen geeft. De kinderen weten waar ze aan toe zijn, het geeft hen structuur en ze vinden het gezellig om met hun klas te eten.

Zowel bij het traditionele rooster als het continurooster lunchten de leerlingen van de midden- en bovenbouw met de leerkracht. Dit was geen onderwijstijd voor de leerlingen en eigen tijd van de leerkrachten. Om dit voor in de toekomst ook goed te regelen is besloten voor alle groepen om de lunchtijd onderwijstijd te laten zijn. De heeft ingestemd met het besluit om de lunchpauze van 15 minuten mee te laten tellen als onderwijstijd. In de schoolgids 2021-2022 staat een verantwoording welke onderwijsactiviteiten tijdens de lunchpauze plaatsvinden. U moet hierbij denken aan voorlezen, klassengesprek n.a.v Kwinkles, educatieve filmpjes vanuit de thema’s/Blink, enz.

Meer dan 90% van de ouders heeft de voorkeur uitgesproken voor de Tussenschools Opvang (TSO) met de huidige TSO-medewerkers. Met het continurooster in het nieuwe schooljaar spelen de kinderen van de groepen 1-8 na de lunch een half uur buiten op het schoolplein (bij regen binnen in het klaslokaal/aula). Dit is onder toezicht van TSO-medewerkers, op de verschillende schoolpleinen op verschillende tijden. De leerkracht kan dan zelf lunchpauze nemen.

Het continurooster heeft de volgende begin- en eindtijden.

 

                      groepen 1-4           groepen 5-8           groepen 7 (loc. Bijenkorf)

maandag     8:30-14:30              8:30-14:30             8:45-14:45

dinsdag        8:30-14:30              8:30-14:30             8:45-14:45

woensdag    8:30-12:15              8:30-12:15             8:45-12:30

donderdag   8:30-14:30              8:30-14:30             8:45-14:45

vrijdag           8:30-12:15              8:30-14:30             8:45:14:45