Skip to main content
Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten die tezamen meedenken over het beleid van de school. Zaken die besproken worden zijn de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, het vaststellen van de onderwijstijd, het vaststellen van het schoolplan en het zorgplan, de invulling van het schoolreisje, de verkeersveiligheid rond de school en bijvoorbeeld het pestprotocol. Vaak heeft de MR een adviserende rol maar soms ook een beslissende. De oudergeleding van de MR vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder de ouders omdat de leden alle ouders van de school willen vertegenwoordigen. U kunt de MR bereiken door een van de leden aan te spreken (zie schoolgids) of een e-mail te sturen naar mr.livingstone@cnsgouda.nl.

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact