Skip to main content
Vereniging CNS Vereniging CNS

Vereniging CNS

Vereniging CNS

CNS Gouda is een vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs van drie scholen in Gouda, te weten de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool. Alle scholen hebben hun eigen onderwijsprogramma en organisatie, maar werken vanuit een gezamenlijke missie en visie. Bovendien werken de directies en leerkrachten steeds meer samen, waardoor alle scholen profiteren van gedeelde kennis en ervaring.

Waarom u belangrijk bent voor CNS Gouda!

Het bestuur van de vereniging CNS Gouda bestaat uit ouders en verzorgers die lid zijn van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de scholen. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur bestuurder en directies van de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool.

Onze scholen zijn niet van de overheid, maar van de ouders. De Algemene Ledenvergadering van de vereniging is het hoogste orgaan. Voor de uitvoering van plannen vraagt het bestuur instemming of advies aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad). Als ouder kunt u meedenken over de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind. Uw mening is erg belangrijk. Uw steun en betrokkenheid bij de vereniging CNS stellen wij zeer op prijs.

Met uw steun kunnen we de identiteit en kwaliteit van onze scholen blijven waarborgen!

Voor informatie over de Vereniging CNS kunt u terecht op de site van CNS.

 

Vereniging CNS Gouda

Home

Aanmelden

Aanmelden

Menu

Login

Contact