Skip to main content

Tussenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang:

Verschillende centra bieden buitenschoolse opvang aan. Kinderen gaan hiervoor naar een locatie buiten
school. Ook op de Livingstoneschool vindt opvang plaats. Deze opvang wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra. Op school zijn meerdere lokalen ter beschikking gesteld voor de opvang van onze leerlingen.
De voorschoolse opvang start om 7:30uur.
De naschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden en is open tot 18:30 uur.
Vakantie opvang is mogelijk van 07.30 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school is de BSO geopend. Op school is een folder verkrijgbaar waar u meer informatie kunt vinden over de BSO. U kunt ook mailen naar avonturiers@quadrantkindercentra.nl 

Tussenschoolse opvang (Overblijven):

De kinderen kunnen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot
13.15 uur. De ouders van kinderen van groep 1 raden wij aan te wachten met overblijven tot het kind een aantal
maanden op school zit. Uw kind eet van 12.00 uur tot ongeveer 12.20 uur in de klas onder begeleiding
van de leerkracht en/of een overblijfkracht (Sommige groepen spelen eerst buiten en eten daarna binnen met
de leerkracht). Daarna is er gelegenheid tot buitenspelen, bij slecht weer uiteraard binnen.
Tijdens de overblijf wordt de naam van uw kind op een presentielijst aangekruist door de leerkracht of door de
overblijfkracht. U krijgt daarna vanzelf via uw kind een briefje mee naar huis waarop staat dat uw kind nog geen eigen overblijfkaart heeft, met het verzoek een kaart aan te schaffen. Een 30x kaart kost 50 euro.
Dit bedrag wordt overgemaakt op rek.nr. NL07RABO 0152 3242 67 t.n.v. TSO LIVINGSTONESCHOOL GOUDA
o.v.v. de naam van uw kind en de groep (voor de kleuters ook de naam van de groep).
Als de kaart vol is, krijgt uw kind deze mee naar huis met het verzoek tot betaling voor een nieuwe. De kaart blijft tot en met groep 8 geldig. Mocht uw kind om welke reden dan ook onze school verlaten dan heeft u altijd recht op restitutie. Marja Hamberg is aanspreekpunt op school.
Voor vragen over de overblijf kunt u mailen naar overblijf@livingstoneschoolgouda.nl 
Hanneke Dijkman (06 25581341) is de overblijfcoördinator.