naar hoofdpagina

Missie en visie

Missie: Hier staan wij voor!

Op de Livingstoneschool staan wij voor positief christelijk onderwijs. Vanuit de Bijbel leren kinderen in relatie te leven met God, met elkaar en de wereld om ons heen. De opstanding en het leven van Jezus is hierbij voor ons een voorbeeld en opdracht.  Vanuit het motto “Ga je met ons mee op ontdekkingsreis” ontdekken leerlingen hun talenten en mogelijkheden. Dit doen zij in een schoolomgeving die veilig en vertrouwd is en waarin kinderen ruimte krijgen om te groeien als persoon, in kennis en in vaardigheden.  

Visie: Hier gaan wij voor!

Op de Livingstoneschool wordt het positief christelijk onderwijs zichtbaar, tastbaar en hoorbaar in de manier waarop we verhalen uit de Bijbel vertellen en verbeelden, de liederen die we zingen en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Binnen ons onderwijs stellen we de mogelijkheden van de leerlingen centraal. We dagen leerlingen uit, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een deel van ons onderwijs wordt daarom vormgegeven vanuit het concept ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ Ontwikkelingsgericht onderwijs biedt kinderen en leerkrachten uitdaging en motivatie om betekenisvolle leersituaties te creëren.

Leerlingen van de Livingstoneschool krijgen op het gebied van kennis en vaardigheden een stevige basis. We hebben als doel om goede leerresultaten te halen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Deze zijn nodig om de wereld om ons heen te verkennen. Leren en ontdekken zijn sociale processen, waarmee kinderen op onze school op een goede manier leren samen spelen, leven en  werken. Door het vormgeven van een combinatie van programmagericht en ontwikkelingsgericht onderwijs bereiken we de door de overheid gestelde kerndoelen en handhaven we op schoolniveau bovengemiddelde resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen. Ook doen kinderen belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden op.

Binnen ons onderwijs spreken we verwachtingen uit tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, hierbij sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Op de Livingstoneschool zijn wij samen verantwoordelijk voor groei van kinderen.  Kinderen en ouders worden actief betrokken bij het stellen van ambitieuze doelen en het vormgeven van ons onderwijs. Binnen het samenwerken en leren gebruiken we op school gezamenlijke positief geformuleerde uitgangspunten. Kernwaarden als respect en vertrouwen vormen hierbij de belangrijke basis.